Hvad er en APV?

Hvad er en APV og hvad består en APV typisk af:

En APV (arbejdspladsvurdering), er en gennemgang af arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. Gennemgangen sætter fokus på følgende:

  1. Kortlægning af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, via en rundspørge blandt medarbejderne. Undersøgelsen sætter fokus på: 1) Fysiske forhold, 2) Psykiske forhold, 3) Kemiske og biologiske forhold, 4) Risiko for ulykker
  2. Vurdering og beskrivelse af arbejdsmiljøforholdene (rapportering) - dette sker udfra kortlægningen
  3. Prioritering af indsatsområderne og en handlingsplan
  4. Opfølgning - “har de tiltag vi har gjort, forbedret arbejdsmiljøforholdene på vores arbejdsplads?”
Vidste du...?
  • at alle virksomheder, uanset størrelse, skal udarbejde en arbejdspladsvurdering?
  • at den som minimum skal udføres hvert tredje år?
  • at en APV skal gennemføres, så snart der er foretaget større ændringer i arbejdsforholdende - herunder ændrede arbejdsrutiner, organisationsændringer, indførelse af ny teknologi mm.?
  • at APVpartner er klar til at hjælpe dig?“APVpartner - til dig som ikke har:
...tid, lyst eller ressourcerne, til at sætte dig ind i svære analysesystemer...”

Se hvad det koster her