Hvad får jeg?


Hvad får jeg? - “Et professionelt APV redskab”

Du får et professionelt redskab til nemt og hurtigt at indsamle data fra dine medarbejdere, uanset om det drejer sig om elektroniske besvarelser via web, eller fysiske besvarelser via papir og pen.

Da APVpartner, står for opsætning af dine APV skemaer, samt databehandling og efterfølgende resultatpræsentation, i form af en APV rapport, vil din tid brugt på kortlægningen af arbejdsmiljøet være stærkt reduceret. Med andre ord “du kan fokusere på det du er god til”.

Det du modager, efter data er bearbejdet, er en fyldestgørende rapport over virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Ud fra apv-rapporten, vil du hurtigt kunne danne dig et billede af “tilstanden” i din virksomhed og være godt klædt på ved udarbejdelsen af en endelig handlingsplan. For at lette processen, i selve arbejdet med handlingsplaner, vil der sidst i rapporten være en handlingsplansskabelon, som I blot skal lægge sidste hånd på.

Professionelle løsningsforslag, til eventuelle indsatsområder.

Vi kommer løbende i rapporten med professionel vejledning og løsningsforslag på eventuelle fundne indsatsområder, som kan bruges direkte i handlingsplanen, eller blot fungere som inspiration.

Læs mere om “hvad du får” i kolonnen til venstre samt klik ind på menufeltet “Hvordan”, får at se hvordan vi kommer fra; ingenting til en komplet rapport.

Hurtigt overblik over hvad du får:

En rapport som indeholder:

  1. En samlet redegørelse, der viser tilstanden i virksomheden
  2. Grafiske illustrationer over hver Hovedsektion (giver hurtigt overblik over problemområderne)
  3. Grafisk illustration over hver Undersektion, med svarfordeling på de enkelte spørgsmål (går mere i dybden og udpeger specifikke problemområder)
  4. En oversigt over de fundne indsatsområder/problemområder, ud fra antal stemmer
  5. Løsningsforslag til hvordan, man kan forbedre eventuelle problemområder
  6. En skabelon til brug ved udførelsen/færdiggørelsen af handlingsplanen. Vi har allerede indsat de identificerede indsatsområder

Kontakt os hvis du ønsker at se hvordan rapporten er udformet/ser ud...

Se hvad det koster her