Er der behov for en Databehandleraftale?

Er der krav om Databehandleraftale eller ej?

(få svar nedenfor)

Som udgangspunkt indeholder spørgeskemaundersøgelser, produceret af APVpartner, ikke spørgsmål der har til formål at indsamle personfølsomme data fra kunder eller fra respondenter, udpeget af APVpartners kunder. I visse tilfælde kan der dog være, et fra kunderne, krav/ønske om indsamling af ikke-personfølsomme data, såsom navn, arbejdsfunktion/stilling, emailadresse mv., fra kundens medarbejdere.

For at overholde GDPR' retningslinjer, er det således vigtig at vurdere om der er tale om et samarbejde mellem APVparter og kunden, der har betydning i forhold til et eventuelt krav om etablering af en skriftlig databehandleraftale, mellem APVpartner og kunden.

(I tildfælde af, at betingelserne for krav om databehandleraftale er tilstede, vil APVpartner være databehandler og kunden være dataansvarlig)

Til at svare på spørgsmålet om krav til databehandleraftale, er nedenfor opstillet forskellige scenarier, som er bestemmende i forhold til, om der SKAL eller IKKE SKAL etableres en databehandlingsaftale mellem APVpartner og kunden:

Stk A: APV/Trivselsundersøgelser UDEN krav om databehandleraftale med APVpartner omfatter:

  1. 100% anonyme undersøgelser udsendt via kundens EGEN mailservice/mailserver, intranet eller anden kommunikationsplatform kontrolleret af kunden. (ved 100% anonym forstås undersøgelser, der på ingen måde kan identificere og tilknytte den indsamlede data til en specifik respondent)

  2. 100% anonyme undersøgelser udsendt via kundens EGEN mailservice/mailserver, intranet eller anden kommunikationsplatform kontrolleret af kunden, MEN som beder respondenter oplyse information om tilknytningsforhold, inden for virksomhedens arbejdsområder - eksempelvis oplysninger om hvilken afdeling respondenten er tilknyttet, hvilken virksomhed respondenten er tilknyttet, hvilket land respondenten er tilknyttet mv.. (ved 100% anonym forstås undersøgelser, der på ingen måde kan identificere og tilknytte den indsamlede data til en specifik respondent)

Stk B: APV/Trivselsundersøgelser MED krav om databehandleraftale med APVpartner omfatter:

  1. Brug af APVdrift applikationen/servicen (online serviceværktøj til håndtering af arbejdsmiljørelateret arbejde - herunder APV, Trivselsundersøgelser, dokumentstyring, arbejdsmiljøbeskrivelser mv.)
  2. Ikke-anonyme APV/Trivselsundersøgelser, som udsendes via APVpartners mailsystem/kommunikationsplatform (med ikke anonym forstås undersøgelser, hvor respondenter bliver bedt om at identificere sig, med henblik på at den indsamlede data kan tilknyttes en specifik respondent - Dette kan eksempelvis ske ved at bede respondenten oplyse sit navn, initialer, emailadresse)

  3. Ikke-anonyme APV/Trivselsundersøgelser udsendt via kundens EGEN mailservice/mailserver, intranet eller anden kommunikationsplatform kontrolleret af kunden (med ikke-anonym forstås undersøgelser, hvor respondenter bliver bedt om at identificere sig, med henblik på, at den indsamlede data kan tilknyttes en specifik respondent - Dette kan eksempelvis ske ved at bede respondenten oplyse sit navn, initialer, emailadresse)

  4. 100% anonyme APV/Trivselsundersøgelser, som udsendes via APVpartners mailsystem/kommunikationsplatform. (Databehandleraftale er nødvendig idet APVpartner benytter sig af, af kunden udleverede, respondent-emailadresser.)

    Undersøgelsen i punkt 4, er fortsat 100% anonym, da hverken APVpartner, eller kunden kan identificere og tilknytte den indsamlede data til en specifik respondent)

Kan der svares JA til en eller flere af punkterne i Stk B, vil der være krav om etablering af en Databehandleraftale.
På denne side, kan du se et eksempel på en Databehandlingsaftale.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support. Enten via vores chat nederst til højre eller via telefon eller mail. Du finder vores kontaktoplysninger her