Hvordan

APV - Hvordan?

STEP 1
Det første du skal gøre er at gå ind på bestillingssiden og indtaste din bestilling. På siden kan du se et videoklip, som gennemgår selve bestillingsdelen, fra start til slut. Så snart bestillingen er afsendt, modtager du en ordrebekræftelse via mail.

STEP 2
Efter bestilling modtager du en mail indeholdende et link til dit elektroniske APV-skema, samt en udgave til brug ved “fysisk” udfyldning. I tilfælde, hvor der ikke ønskes at gøre brug af den “fysiske udgave”, kan denne blot slettes. Har du bestilt flere APV’ere i samme omgang, vil alle være at finde i den fremsendte/modtagne mail.

STEP 3
De modtagne APV-skemaer distribueres ud til medarbejderne. Den elektroniske kan sendes til medarbejderne via mail - som alternativ til dette, kan linket også lægges på jeres hjemmeside/intranet. Den fysiske udgave printes og udleveres.

STEP 4
Medarbejderne udfylder skemaerne og data opsamles af os.
I tilfælde hvor udfyldelsen er sket via “fysiske” udgaver, skal de indsamlede, nu udfyldte, spørgeskemaer scannes og mailes til din@apvpartner.dk

STEP 5
Når APVpartner har registreret alle indkomne besvarelser, genererer vi en rapport som sendes til dig via mail (for information omkring rapportindhold, henvises der til “Hvad får jeg” siden). Du vil sammen med den fremsendte rapport også modtage en faktura, for udført arbejde.


- Se hvad det koster her

“APVpartner - til dig som ikke har:
...tid, lyst eller ressourcerne, til at sætte dig ind i svære analysesystemer...”