APV til Maler

APV til Maler

Vores service dækker en række brancher herunder også APV til Maler.

Du får et professionelt redskab til håndtering af APV inden for Malerarbejde. Med vores hjælp opsamles hurtigt og nemt indkomne besvarelser fra dine medarbejdere, uanset om det drejer sig om elektroniske APV besvarelser via web, eller fysiske APV besvarelser via papir og pen.

Da APVpartner, står for opsætning af dine APV skemaer til Malerarbejde, samt databehandling og efterfølgende resultatpræsentation, i form af en APV rapport, vil din tid brugt på kortlægningen af arbejdsmiljøet være stærkt reduceret. Med andre ord “du kan fokusere på det du er god til”.

Det du modager, efter data er bearbejdet, er en fyldestgørende APV rapport over virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Ud fra APV rapporten, vil du hurtigt kunne danne dig et billede af “tilstanden” i din virksomhed og være godt klædt på ved udarbejdelsen af en endelig APV handlingsplan. For at lette processen, i selve arbejdet med APV handlingsplaner, vil der sidst i rapporten være en handlingsplansskabelon, som I blot skal lægge sidste hånd på.

Professionelle løsningsforslag, til eventuelle indsatsområder.

Vi kommer løbende i APV rapporten med professionel vejledning og løsningsforslag på eventuelle fundne indsatsområder, som kan bruges direkte i APV handlingsplanen, eller blot fungere som inspiration.

En APV rapport til Malerarbejde indeholder:

  1. En samlet redegørelse, der viser tilstanden i virksomheden
  2. Grafiske illustrationer over hver Hovedsektion (giver hurtigt overblik over problemområderne)
  3. Grafisk illustration over hver Undersektion, med svarfordeling på de enkelte spørgsmål (går mere i dybden og udpeger specifikke problemområder)
  4. En oversigt over de fundne indsatsområder/problemområder, ud fra antal stemmer
  5. Løsningsforslag til hvordan, man kan forbedre eventuelle problemområder
  6. En skabelon til brug ved udførelsen/færdiggørelsen af handlingsplanen. Vi har allerede indsat de identificerede indsatsområder

APV til Maler – Hvordan kommer jeg i gang?

STEP 1
Det første du skal gøre er at gå ind på bestillingssiden og indtaste din bestilling. Du kan fra oversigten nederst på siden, vælge den eller de brancher din virksomhed er tilknyttet. I dette tilfælde APV til Maler. Har du særlige ønsker, kan du tilføje en kommentar i kommentarfeltet. Bemærk du kan tilføje flere APV’er og også kombinere mellem flere forskellige brancher. Det kunne eksempelvis være APV til Maler, APV til tømrer osv. osv.

STEP 2
Efter bestilling modtager du en mail indeholdende et link til dit elektroniske APV skema, samt en udgave til brug ved “fysisk” udfyldning. I tilfælde, hvor der ikke ønskes at gøre brug af den “fysiske udgave”, kan denne blot slettes. Har du bestilt flere APV’er i samme omgang, vil alle være at finde i den fremsendte/modtagne mail.

STEP 3
De modtagne APV-skemaer distribueres ud til medarbejderne. Det elektroniske APV spørgeskema kan sendes til medarbejderne via mail - som alternativ til dette, kan APV linket også lægges på jeres hjemmeside/intranet. Den fysiske udgave af APV spørgeskemaet printes og udleveres.

STEP 4
Medarbejderne udfylder APV skemaerne og data opsamles af os.
I tilfælde hvor udfyldelsen er sket via “fysiske” udgaver, skal de indsamlede, nu udfyldte, APV spørgeskemaer scannes og mailes til din@apvpartner.dk

Bemærk: Man kan godt lave en kombination af fysiske APV skemaer og elektroniske APV skemaer (online APV skemaer).

STEP 5
Når APVpartner har registreret alle indkomne besvarelser, genererer vi en rapport som sendes til dig via mail.

Du kan foretage bestilling direkte fra vores bestillingside, ligesom du altid er velkommen til at skrive til os eller ringe til os i fald du har spørgsmål, eller er i tvivl om noget. Vi er altid klar på at give gratis råd og vejledning.

APV til kontor
apv til kontor
APV til kontor
APV til kontor
apv til kontor
APV til kontor